FRÅGOR & SVAR

Vad bör beaktas vid valet av bastu-ugn?

Basturummets exakta storlek i kubik fastställer effektbehovet i första hand. Därtill bör man observera eventuella andra faktorer som ökar effektbehovet i basturummet t ex glas- eller kakelytor. Som regel kan räknas att 1m2 oisolerad yta ökar effektbehovet med 1,5 m3 ( t ex för en glasdörr får man öka effektbehovet med 1,5 m3).


Vad innebär skyddsavstånden?

Skyddsavstånden är uträknade från produktens yttre ytor till brännbart material. Vid bruk av sakliga brandskyddsskivor/skyddsstenar, kan angivna skyddsavstånd halveras. För säkerhetens skull bör skyddsavstånden alltid följas och vid behov kontrolleras av lokal brandmästare. Vuolux Oy har SGS Fimko:s godkännanden på alla elaggregat!


Hur skiljer sig Vuolux-bastu-ugnen från andra bastu-ugnar?

Vuolux-bastu-ugnens egenskaper karakteriseras av ett mycket rikligt och mjukt bad i 60-70 graders grundtemperatur. Detta möjliggörs i o m att badstenarnas yttemperatur vid normalt bruk är 250-300 grader. Den lägre yttemperaturen bidrar till ett rikligt och fuktigt bad, som aldrig känns stickande hett. Tack vare den stora täljstensytan avger Vuolux-bastu-ugnen värme jämnt, även till de lägre lavarna - alltså värme från topp till tå!


Sparar Vuolux-bastu-ugnen elektricitet?

Elförbruket kan räknas direkt från aggregates effekt d v s ett 6 kW aggregat förbrukar 6 kW/h. Besparingen märks främst i slutet av bastubadandet i o m att täljstenarna lagrar värme länge och därmed effektivt torkar bort fukten ur bastun och ger eventuellt möjlighet till "efterbad", trots att aggregatet är avstängt!


Vad har bastuvattens uppsamlingsstenarna för funktion?

I alla Vuolux-bastu-ugnar ingår patenterade bastuvattens uppsamlingsstenar. Dessa utnyttjar allt badvatten ännu effektivare genom att förånga den så länge som möjligt på täljstensytorna. Således förhindras heta vattenstänk och samtidigt fördelas värmen jämnare från stenytorna och gör aggregatet således tryggt att använda!